Sáng 6/12, Bộ GD&ĐT đã công bố đề tham khảo THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán

1-de-toan-thamkhao-k19-1544068963149

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Hoá Học

4-de-hoahoc-thamkhao-k19-1544068963150

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Vật Lý

3-de-vatli-thamkhao-k19-1544068963150

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ Văn

2-de-nguvan-thamkhao-k19-1544068904775

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh Học

5-de-sinhhoc-thamkhao-k19-1544068963150

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa Lý

7-de-diali-thamkhao-k19-1544068963153

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch Sử

6-de-lichsu-thamkhao-k19-1544068963152

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục Công Dân

8-de-gdcd-thamkhao-k19-1544068963153

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh

9-de-tienganh-thamkhao-k19-1544068963153

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Pháp

11-de-tiengphap-thamkhao-k19-1544068963154

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Đức

13-de-tiengduc-thamkhao-k19-1544068963156

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Nga

10-de-tiengnga-thamkhao-k19-1544068963154

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Nhật

14-de-tiengnhat-thamkhao-k19-1544069214587

Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Trung Quốc

12-de-tiengtrung-thamkhao-k19-1544068963155

Trung tâm Thông tin Thư viện