Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS), một tổ chức phi lợi nhuận của VN, phối hợp với Cơ quan viện trợ Ireland(Irish Aid), triển khai giải thưởng Thanh niên kiến tạo 2019 dành cho bạn trẻ VN trên phạm vi toàn quốc, độ tuổi 16 – 30. Giải thưởng nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực và nổi bật cho cộng đồng của các mô hình, dự án xã hội do thanh niên khởi xướng và vận hành trong giai đoạn 2018 – 2019.Đăng ký và nộp hồ sơ hạn chót vào ngày 4.8. Thông tin chi tiết tại: http://bit. ly/giaithuong2019.

Lê Thanh

Thanh Niên  23 – 7 – 2019