Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học EURÉKA là hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Với 12 lĩnh vực, bao gồm: Xã hội và Nhân văn; Giáo dục; Kinh tế; Pháp lý; Kỹ thuật; Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng; Công nghệ thông tin; Công nghệ Hóa, Dược; Công nghệ Sinh – Y sinh; Nông lâm ngư nghiệp; Tài nguyên và Môi trường; Công nghệ Thực phẩm (chi tiết thể lệ đính kèm).

  • Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/09/2018 (thứ hai).
  • Nộp trực tiếp bằng văn bản và file mềm (định dạng .doc hoặc .docx) tại Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.
  • TB47,5-8 GIAI THUONG SV NGHIEN CUU KH EUREKA 2019