Chiều ngày 23/8/2018, Hội nghị Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh cấp bộ đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Thanh Huy, Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn Trường thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Trường công bố quyết định số 227-QĐ/TĐTN-BTC ngày 03/8/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Theo quyết định trên thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh sẽ là Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và chuẩn y 15 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Trường.

Hội nghị cũng đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường phụ trách các mảng công việc của Đoàn Trường để đảm bảo lãnh đạo tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị trong năm học 2018 – 2019; chuẩn bị các nội dung tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Danh sách Ban chấp hành Đoàn Trường

1.      Đ/c Trần Thanh Huy Bí thư Đoàn Trường
2.      Đ/c Đào Thị Kim Phượng Phó Bí thư Đoàn Trường
3.      Đ/c Hồ Vĩ Khang Ủy viên Ban Thường vụ
4.      Đ/c Đặng Thị Hồng Lê Ủy viên Ban Thường vụ
5.      Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung Ủy viên Ban Thường vụ
6.      Đ/c Trịnh Tường Khiêm Ủy viên Ban Chấp hành
7.      Đ/c Trần Phán Lịnh Ủy viên Ban Chấp hành
8.      Đ/c Vũ Châu Anh Ủy viên Ban Chấp hành
9.      Đ/c Phan Thị Hồng Hạnh

10.    Đ/c Trần Quang Sang

11.    Đ/c Lê Thị Kim Phụng

12.    Đ/c Trần Tuyết Nhi

13.    Đ/c Nguyễn Thị Mai Tuyên

14.    Đ/c Lê Phạm Thanh Thảo

15.    Đ/c Lương Nguyễn Ngọc Lan Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy viên Ban Chấp hành

 Tóm tắt vài nét chính về quá trình công tác của đồng chí Đào Thị Kim Phượng – Phó Bí thư Đoàn Trường:

Đồng chí Đào Thị Kim Phượng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1986, tốt nghiệp Cử nhân QTKD, Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính và hiện là Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên, Bí thư Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM.

  • Năm 2006: Bí Đoàn Khoa, UV.BCH Đoàn Trường nhiệm kỳ V (2006 – 2008).
  • Năm 2009: Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn Khối Phòng Ban
  • Tháng 4/2018: Được bầu là Bí thư Chi bộ Sinh viên
  • Tháng 8/2018: Được chuẩn y giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn Trường

 

Tin ảnh: Bút Anh