Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa lên cổng thông tin của Bộ GD để các bạn thí sinh nắm rõ thông tin tuyển sinh và đăng ký xét tuyển vào Trường (Tải File).

DHV_ DE AN TUYEN SINH 2019 (Đieu chinh)

Xem toàn bộ đề án tuyển sinh được Bộ giáo dục – Đào tạo công bố trên cổng thông tin tuyển sinh tại: Cổng thổng tin tuyển sinh – Bộ GD-ĐT