HỌC KỲ 1

 1. Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
 2. Nghe nói tiếng Trung 1
 3. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

HỌC KỲ 2

 1. Nghe nói tiếng Trung 2
 2. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1

HỌC KỲ HÈ 1 

Đọc hiểu tiếng Trung 1

HỌC KỲ 3 

 1. Nghe nói tiếng Trung 3
 2. Đọc hiểu tiếng Trung 2
 3. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3

HỌC KỲ 4 

 1. Nghe trung cấp tiếng Trung 1
 2. Nói trung cấp tiếng Trung 1
 3. Đọc hiểu tiếng Trung 3
 4. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 4
 5. Viết văn ứng dụng tiếng Trung

HỌC KỲ HÈ 2 

 1. Đọc hiểu tiếng Trung 4
 2. Nói trung cấp tiếng Trung 2

HỌC KỲ 5 

 1. Nghe trung cấp tiếng Trung 2
 2. Tiếng Trung Quốc tổng hợp 5
 3. Ngữ pháp tiếng Trung cơ bản
 4. Thương mại quốc tế
 5. Địa lý – xã hội Trung Quốc
 6. Lý thuyết dịch
 7. Viết thương mại tiếng Trung cơ bản

HỌC KỲ 6 

 1. Ngữ pháp tiếng Trung nâng cao
 2. Lịch sử – văn hóa Trung Quốc
 3. Tiếng Trung thương mại 1
 4. Biên phiên dịch cơ bản
 5. Tiếng Trung Quốc tổng hợp kinh tế thương mại 1
 6. Tiếng Trung văn phòng
 7. Tiếng Trung du lịch
 8. Thực hành dịch nói
 9. Nghe hiểu tin tức tiếng Trung

HỌC KỲ HÈ 3 

 1. Tiếng Trung thương mại 2
 2. Biên phiên dịch nâng cao

HỌC KỲ 7 

 1. Kỹ năng đàm phán thương mại
 2. Kỹ năng thuyết minh du lịch
 3. Đọc hiểu báo chí tiếng Trung
 4. Văn học Trung Quốc
 5. Viết thương mại tiếng Trung nâng cao
 6. Biên phiên dịch chuyên ngành
 7. Tiếng Trung Quốc tổng hợp kinh tế thương mại 2
 8. Văn hóa doanh nghiệp