Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đào tạo bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy các ngành sau:

  1. Công nghệ Sau thu hoạch
  2. Công nghệ Thông tin
  3.  Quản lý Bệnh viện
  4. Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn
  5. Tài chính Ngân hàng
  6. Quản trị Kinh doanh
  7. Kế toán
  8. Ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật)
  9. Xây dựng