TỔ BỘ MÔN TIẾNG ANH
1. ThS. Phan Ngọc Chiến
2. ThS. Hoàng Cẩm Giang
3. ThS. Thái Yên Hà
4. TS. Nguyễn Quang Hiếu
5. ThS. Thái Mỹ Liên
6. TS. Bùi Văn Năm
7. ThS. Dương Thị Thu Nhung
8. ThS. Nguyễn Trần Quý
9. ThS. Trần Thị Kim Trang
10. ThS. Phan Tú Trinh
TỔ BỘ MÔN TIẾNG NHẬT
11. ThS. Ông Thanh Nhã
12. ThS. Lương Thái Diễm Quỳnh
13. Thầy Yoshida Tadato
14. TS. Nguyễn Thị Ái Tiên
15. Thầy Võ Chính Trung
16. ThS. Phạm Minh Tú
TỔ BỘ MÔN TIẾNG TRUNG
17. TS. Lý Hồng Dung
18. ThS. Lê Thị Thu Hằng
19. ThS. Nguyễn Đỗ Thiên Kim
20. ThS. Nguyễn Thị Lan

Ghi chú: danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Cùng chuyên mục