https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxtj9pl9HPAb-FyAjjFUN7UQ_utonskQsP64Ay2Xq7RC1mg/formResponse

 

PHỤ LỤC: MỤC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

NGÀNH, TỔ HỢP MÔN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

STTTên ngànhTổ hợp mônMôn thi
1Công nghệ thông tinA01
D01
D07
D08
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Hóa, Anh
Toán, Anh, Sinh
2Công nghệ sau thu hoạchA00
A02
B00
D08
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Anh, Sinh
3Kế toánA00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Hóa, Anh
4Quản trị kinh doanhA00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Hóa, Anh
5Quản lý bệnh việnA02
B00
B03
D08
Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Sinh
Toán, Anh, Sinh
6Tài chính ngân hàngA00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Hóa, Anh