Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU

Trường Đại học Dân lập Hùng Vương được thành lập vào tháng 08 năm 1995 (theo quyết định 470 TTg ngày 14 tháng 08 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ), đến ngày 25 tháng 04 năm 1996 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Trường được thành lập (theo quyết định số 03 – NQ/TV.96 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM). Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Trường do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng làm Bí thư gồm 07 đồng chí, năm học đầu tiên 1995 – 1996 chỉ có 04 Chi đoàn với 90 đoàn viên. Đến nay, năm học 2007 – 2008 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Dân lập Hùng Vương được Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là Đoàn tương đương cấp Quận – Huyện với 71 Chi đoàn, 08 Đoàn Khoa/Trung tâm và 4.179 đoàn viên. Ngày 12 tháng 06 năm 2008 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đổi tên Đoàn Trường Đại học Dân lập Hùng Vương thành Đoàn Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.
Nếu như từ những năm đầu, các phong trào của sinh viên Trường khởi nguồn từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác xã hội vì cộng đồng, thì đến nay phong trào Thanh niên của Trường từng bước được nâng cao về chất và lượng trong các hoạt động, trong phong trào học tập và hỗ trợ sinh viên – học sinh. Qua gần 14 năm hoạt động, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường đã kết nạp hơn 2.500 Thanh niên vào Đoàn, giới thiệu hơn 600 Đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu cho Đảng 51 Thanh niên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm học 2003 – 2004 Đoàn Trường đã chính thức thành lập tổ chức Hội sinh viên Trường. Trong quá trình hoạt động, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Thành Đoàn TP.HCM và sự hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các Khoa, Phòng, Ban, các đơn vị trong Trường, cùng với sự nhiệt tình hỗ trợ của quý Thầy/Cô giáo, cán bộ giảng viên, các thế hệ cán bộ Đoàn – Hội, các anh chị cựu sinh viên, Đoàn Thanh niên ngày càng trưởng thành, góp phần vào việc giáo dục toàn diện của Nhà trường và đã khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của mình trong mọi hoạt động và phong trào Thanh niên của Trường.
Với những đóng góp của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của Trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban Nhân dân các Tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang… và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khác. Được Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen và công nhận là đơn vị xuất sắc 02 năm liền trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, năm học 2006 – 2007; 2007 – 2008.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu tổ chức của Đoàn Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Ban Chấp hành Đoàn Trường, Văn phòng Đoàn – Hội SV, Các Đoàn cơ sở (Đoàn Khoa/Trung tâm), các Chi đoàn trực thuộc:

1. Ban Chấp hành Đoàn Trường gồm 21 đồng chí (1 Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư, 04 đồng chí Ủy viên Thường vụ).

2. Đoàn Cơ sở (Đoàn Khoa/Trung tâm): 08
– Đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh
– Đoàn Khoa Quản trị Bệnh viện
– Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin
– Đoàn Khoa Công nghệ Sau thu hoạch
– Đoàn Khoa Tài Chính Ngân hàng
– Đoàn Khoa Du lịch
– Đoàn Khoa Ngoại ngữ
– Đoàn Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực

3. Chi đoàn Cán bộ – Giảng viên trẻ: 02
– Chi đoàn các Khoa
– Chi đoàn khối Phòng Ban

4. Các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm:
– Nhóm Tu dưỡng – Câu lạc bộ Lý luận Trẻ
– Câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn
– Câu lạc bộ Kỹ năng

5. Văn Phòng Đoàn – Hội SV: 02 cán bộ chuyên trách

– Địa chỉ: 342 Bis Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình, TP.HCM

– Điện thoại: 08.4.495.926 – Fax: 9972186 –

– Email: doan_hoihv@yahoo.com