CUỘC HÀNH TRÌNH TÂM LINH CỦA STEVE JOBS

Mã sách: HVU.0000171

Tác giả: Phụng Sơn

NXB: Hồng Đức

Năm XB: 2012

Số trang: 153 tr.

Quyển sách “Cuộc hành trình tâm linh của Steve Jobs” viết về cuộc đời của Steve Jobs gắn kết với thực tập tâm linh Phật giáo. Đối với ông, thiền Phật giáo tác động sâu sắc và tích cực, có khả năng chuyển hóa con người, giúp con người sống lạc quan, hạnh phúc, sáng suốt hơn, khám phá nhiều hơn và đóng góp giá trị cải thiện cuộc sống.
Quyển sách chia làm 3 phần, phác họa bức tranh về 3 giai đoạn cuộc đời của Steve Jobs như chính những gì ông đã sống, làm việc, và phụng sự. Trong phần 1, bằng lối viết kể chuyện, khéo léo nối kết các sự kiện, tác giả Phụng Sơn đã phân tích cuộc đời Steve Jobs theo mô hình duyên khởi trong nhà Phật, từ những bước đầu trên sự nghiệp, nhận diện tiềm năng, thực tập thiền quán, sử dụng chánh niệm trong công nghệ phát minh…
Trong phần 2, theo tác giả, ứng dụng thiền trong Steve Jobs thể hiện rõ qua 7 giai đoạn, tương ứng với 7 yếu tố tỉnh thức trong đạo Phật bao gồm: Chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ lạc, khinh an, định tĩnh và buông xả.
Tới phần 3, cuộc sống vào cuối đời của Steve Jobs được mô tả không hề sợ hãi, không vướng kẹt vào sự tiếc nuối, không trĩu nặng bởi những nỗi đau.
Đọc tác phẩm này, độc giả sẽ thấy rằng tiềm năng của mỗi con người là vô tận, thực tập chuyển hóa sẽ giúp bản thân, biến các tiềm năng trở thành hiện thực. Thiền không chỉ duy trì sự sống, mà là chính bản thân sự sống. Nơi đâu “thiền” có mặt, nơi đó có khám phá, phát minh trong tinh thần phụng sự. Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi, nhưng các phát minh và đóng góp cải thiện con người của ông vẫn còn mãi.

Sách có tại Trung Tâm Thông Tin – Thư viện. Thân mời bạn đọc!