Sáng 24/01/2018, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018.

Các bạn học sinh có thể tham khảo các đề thi dưới đây:

1. Bài thi Toán học (Tải File)

2. Bài thi Ngữ văn  (Tải File)

3. Bài thi Ngoại ngữ 

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

5. Bài thi Khoa học xã hội:

Cùng chuyên mục