Thông báo về Quyết định công bố mẫu biểu trưng (logo) mới của Trường

Thứ Ba, Tháng Sáu 27 2017 01:50
Ngày 08/5/2017,  Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đã ký ban hành Quyết định số 104/QĐ-ĐHHV về việc công bố mẫu biểu trưng (logo) mới của Trường. (File...