Sinh viên HVUH giao lưu, học tập cùng người bản xứ trong chương trình “Know English – Speak English” do Khoa Ngoại ngữ phối hợp cùng IEL 360 tổ chức vào ngày 7/11/2018.