Sáng ngày 28/4/2020, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân trong trường đạt danh hiệu thi đua trong năm học 2018 – 2019.

Thầy Hiệu trưởng Đỗ Văn Xê trao khen thưởng cho 3 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc là Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Đào tạo – CTSV

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho các đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Phòng Quản lý Khoa học – HTQT.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Trung tâm Thông tin Thư viện.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Khoa Tài chính – Quản trị Kinh doanh.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Khoa Luật -Thương mại.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Khoa  Du lịch.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Khoa Công nghệ.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Khoa Ngoại ngữ.

Thầy Hiệu trưởng trao khen thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến là Bộ môn Quản lý Bệnh viện.

Thầy hiệu trưởng trao khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho Ông Bùi Trúc Lam – Trưởng Phòng Hành chính Quản trị.

Thầy hiệu trưởng trao khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho  Bà Sú Ngọc Bích – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán.

Phó Hiệu trưởng TS. BSYK Bế Nhật Dục trao danh hiệu khen thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở cho PGS.TS. Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng nhà trường. Các cá nhân còn lại đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là Ông Nguyễn Tri Hổ – Phụ tá Hiệu trưởng, Bà Mai Thị Yến – Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp. Ngoài ra, nhà trường còn trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 57 cá nhân là CBNVGV trong trường vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 và đóng góp tích cực vào phòng trao thi đua của nhà trường.

Năm học 2018 – 2019 đã khép lại với nhiều dấu ấn thành công trong công tác tổ chức quản lý và hoạt động đào tạo của nhà trường trên nhiều phương diện. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể CBNVGV trong trường không ngừng đoàn kết, gắng sức tận tâm với nhà trường, với sinh viên để hoạt động giảng dạy và học tập luôn diễn ra ở mức tốt nhất và đem lại sự hài lòng về chất lượng đào tạo cho sinh viên.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN