Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1880 – 20/8/2018), sáng ngày 12/5/2018 Công đoàn Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đã tổ chức cho cán bộ nhân viên và giảng viên của Trường tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

CBNVGV Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM làm lễ dâng hương

Dịp tham quan các phòng trưng bày của bảo tàng lần này, các cán bộ nhân viên giảng viên Trường đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1880 , tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng được thành lập nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/1988). Bảo tàng ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu học tập về Bác Tôn của nhân dân cả nước nói chung, nhân dân miền Nam nói riêng và đặc biệt là nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.Bảo tàng Tôn Đức Thắng là nơi duy nhất trong cả nước giới thiệu khá đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua 5 chủ đề chính ở các phòng trưng bày thường trực và 1 phòng trưng bày chuyên đề ngắn hạn. Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã và đang góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cho giai cấp công nhân, nâng cao lòng tự hào dân tộc trong quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam với niềm ngưỡng mộ, tôn vinh một con người vĩ đại mà bình dị.