Khoa Kế Toán Kiểm Toán đón Tân Sinh Viên Khóa 2018

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ ngày đầu của cô và...

Read More