Select Page

Advertisement

Chuyên mục: Quản lý khoa học

THAM GIA SƠ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ NĂM 2019

Căn cứ thông báo về việc Sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2018 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM thông...

Read More
Loading