Select Page

Advertisement

Chuyên mục: Phòng QLKH và HTQT

THAM GIA SƠ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ NĂM 2019

Căn cứ thông báo về việc Sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2018 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM thông...

Read More

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngày...

Read More
Loading