Select Page

Advertisement

Chuyên mục: Thông báo Khoa Công nghệ

Mời Lớp Trưởng các lớp khóa 2019 – 2023 nhận thẻ bảo hiểm tai nạn

Thẻ bảo hiểm tai nạn của sinh viên khóa 2019 – 2023 đã có. Mời Lớp Trưởng các lớp đến Bộ phận y tế để nhận và phát cho sinh viên. Cám ơn. Phụ trách Bộ phận Y tế học đường ThS.YS. Lê Thanh...

Read More
Loading