NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung  Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT). Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng chuyên sâu của ngành CNTT, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và đọc hiểu các...

Xem thêm