Select Page

Advertisement

Chuyên mục: Giới thiệu Khoa Công nghệ

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung  Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin (CNTT). Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng chuyên sâu của ngành CNTT, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và đọc hiểu các...

Xem thêm

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ

Khoa Công nghệ được thành lập theo quyết định số 129/2018/QĐ-ĐHHV ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng nhà trường. Hiện nay, khoa Công nghệ phụ trách đào tạo ba ngành như sau: Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng...

Xem thêm
Loading