• Tên trường: Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

  • Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có nghị lực, hoài bão, biết hợp tác và sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về thị trường lao động của thế kỷ 21.

  • Tầm nhìn: Đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành, đa hệ, được xếp hạng trong khu vực, chủ động hội nhập giáo dục khu vực và toàn cầu, tạo mọi điều kiện để người học thực hiện quyền được học tập suốt đời trong nền kinh tế tri thức.

  1. Trụ sở chính: Số 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

  2. Cơ sở 2: Số 23A Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

  3. Cơ sở 3: Lô 46 Công viên Phần mềm Quan Trung, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

  4. Cơ sở 4: Dự án KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh