Thư viện vốn là một nơi không thể thiếu trong các Trường Đại học, về lâu dài công tác Thư viện sẽ được các Trường đặt đúng vị trí của mình, vậy bạn thích mô hình Thư viện sẽ như thế nào trong tương lai?

     

Nguồn hình ảnh: Tổng hợp trên Internet