Select Page

Advertisement

Tác giả: Thư Viện

CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO CÁO PHẢI NHƯ THẾ NÀO?

https://www.wikihow.vn/Vi%E1%BA%BFt-m%E1%BB%99t-B%C3%A1o-c%C3%A1o# Lựa chọn đề tài 1 Hiểu công việc được giao. Nếu giáo viên, chuyên gia, hay cấp trên đưa cho bạn một bài hướng dẫn viết báo cáo, hãy đọc chúng thật kỹ. Công việc yêu cầu điều gì? Bạn có cần thông báo đến người đọc về đề tài không? Nhìn chung, nếu đang viết báo cáo cho cấp học tiểu học và trung học, bạn sẽ được yêu cầu phải trình bày đề tài mà không được đưa ý kiến chủ quan vào. Các công việc còn lại yêu cầu bạn phải thuyết phục người đọc về...

Read More