Select Page

Advertisement

Tác giả: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngày 31/8/2018 có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. Bao gồm: – Nội dung quyết định  (5 chương); – Phụ lục I; – Phụ lục II (gồm 16 mẫu văn bản). (File chi tiết đính kèm) Quyet...

Read More

THAM GIA ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH CỦA SỞ KH&CN NĂM 2018

Căn cứ thông báo Tuyển chọn, xét giao trực tiếp và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM thông báo về hoạt động (chi tiết đính kèm). Thời gian hết ngày 30/11/2018. Có thể tham khảo chi tiết tại webite Cổng thông tin điện tử khoa học công nghệ Đồng Nai: https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ). TB75_9.11 Dang ky KHCN cap tinh So KHCN Dong Nai TB75_9.11 Dang ky...

Read More

Thông báo Tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị khoa học “An toàn Dinh dưỡng vần ninh Lương thực” lần 2 năm 2018

Hưởng ứng hoạt động do Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành đoàn TP. HCM phối hợp Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM triển khai tham gia viết bài tham luận cho Hội nghị đến hết ngày 28/09/2018. Các lĩnh vực bao gồm: Công nghệ sau thu hoạch, chế biến và bảo quản thực phẩm; Dinh dưỡng và sức khỏe từ thực phẩm; Tác động của an ninh lương thực đến nền kinh tế Việt Nam. TB40_Tham gia viet tham luan ATDD nam 2018 TB moi...

Read More

Thông báo về việc tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Trẻ

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo cuộc thi do Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Thời gian gửi ý tưởng đến hết ngày 10/09/2018 (chi tiết thông báo đính kèm). TB27.18-4 Tham gia y tuong Sang tao...

Read More
  • 1
  • 2