Advertisement

Tác giả: Viên Quản Trị

TUYỂN SINH 2018: Trúng tuyển NV1 dễ hay khó?

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT cho biết: Cuộc cạnh tranh trong tuyển sinh năm nay rất cao, thí sinh phải giành từng 1% điểm lẻ trong bài thi vì điểm xét tuyển năm nay được làm tròn tới 2 chữ số thập phân… Cuộc cạnh tranh trong tuyển sinh năm nay rất cao còn bởi có một số thay đổi trong Quy chế tuyển sinh năm 2018: điểm ưu tiên khu vực được giảm đi 50% so với mức 2017 trở về trước; Bộ GD&ĐT sẽ không quy định...

Read More