Advertisement

Tác giả: Viên Quản Trị

Học ngành Ngôn ngữ Nhật của HVUH có gì đặc biệt?

Hiện nay ở Tp. Hồ Chí Minh có hơn 20 trường đại học bao gồm cả công lập, tư thục và hàng trăm cơ sở, trung tâm ngoại ngữ, công ty xuất khẩu lao động …  đang đào tạo tiếng Nhật. Điều đó cho thấy số lượng người học tiếng Nhật đang tăng lên mỗi năm. Nhưng đa số các trường đại học chỉ đào tạo tiếng Nhật như một ngôn ngữ hỗ trợ giúp sinh viên đọc tài liệu nghiên cứu về nước Nhật; hoặc chỉ dạy tiếng Nhật như ngoại ngữ 2. Vì vậy sau khi tốt...

Read More