Advertisement

Tác giả: Quản Trị

Giới thiệu tham khảo một số Đề thi THPT quốc gia 2019

Sáng 6/12, Bộ GD&ĐT đã công bố đề tham khảo THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội. Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán 1-de-toan-thamkhao-k19-1544068963149 Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Hoá Học 4-de-hoahoc-thamkhao-k19-1544068963150 Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Vật Lý 3-de-vatli-thamkhao-k19-1544068963150 Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ Văn 2-de-nguvan-thamkhao-k19-1544068904775 Tham khảo Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh Học 5-de-sinhhoc-thamkhao-k19-1544068963150 Tham khảo Đề thi THPT quốc gia...

Xem thêm

Hội nhập thời kỳ cuộc CMCN4.0: Ngành Công nghệ Sau thu hoạch

Theo nhiều dự báo, cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ tạo ra các công nghệ hoàn toàn mới là động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm hẳn tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có nhiều tác động đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, ngành Công nghệ Sau thu hoạch; mặt khác do biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đồng thời do yêu cầu tăng dân số trong những thập niên tới làm biến đổi sâu sắc ngành nông nghiệp trên toàn cầu… Mời các bạn theo dõi thêm về ngành Công nghệ Sau thu hoạch của Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh qua Video trên. Quang...

Xem thêm

Một số chuyên ngành của Trường Đại học Hùng Vương Tp HCM

Chuyên ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo. Trong đó, ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao gồm nhiều chuyên ngành đào tạo. (Khoản 3 Điều 4 Luật giáo dục đại học 2012)… Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị dẫn đầu về việc xây dựng các chuyên ngành gắn với thực tế yêu cầu xã hội, đáp ứng đầy đủ cái mà xã hội và các đơn vị sử dụng lao động cần, để hiểu rõ hơn về các chuyên ngành của Trường bạn có thể theo dõi tiếp ở Video trên. Quang...

Xem thêm

Chất lượng đào tạo, là mục tiêu giáo dục hàng đầu

… Trên nguyên tắc xã hội hoá sự nghiệp giáo dục ở nước ta, việc nghiên cứu phương thức để các xí nghiệp, cơ sở kinh doanh… cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào công cuộc đào tạo  chuyên viên của các Trường, phải xem như là một sự đầu tư, bởi vì các tổ chức trên sẽ được hưởng lợi từ kết quả của những công cuộc đào tạo này… Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2018 Bùi Quang...

Xem thêm