Tên đơn vị: Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên

Trưởng phòng: PGS.TS. Đỗ Văn Xê

Địa chỉ: Văn phòng ĐT-CTSV – Lầu 2

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: dt-ctsv@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ 201)

Hotline: 0888158001 (Số tư vấn tuyển sinh)